02 apr 2004 17:00

Beroepskosten in het kader van het woon-werkverkeer

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit WIB/92 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit WIB/92 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, goedgekeurd.

Teneinde de verplaatsingen via carpooling, met het openbaar vervoer, met de fiets, te voet, enz. in het kader van het woon-werkverkeer te bevorderen zal de maximum afstand die in aanmerking mag worden genomen, verdubbeld worden tot 100 km voor belastingplichtigen die zich zo verplaatsen en die opteren voor de toepassing van de werkelijke beroepskosten. Vanaf 1 januari 2005 zal de in aanmerking te nemen afstand tussen de woonplaats en plaats van tewerkstelling verhoogd worden tot 75 km en vanaf 1 januari 2006 tot 100 km.