22 jan 2021 16:18

Beroepsrisico’s: het in aanmerking nemen van het saldo van het mobiliteitsbudget als dagloon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het mobiliteitsbudget in de regeling van de beroepsrisico’s.

Het doel van dit ontwerp is om te verduidelijken dat het saldo van het mobiliteitsbudget ook deel uitmaakt van het dagloon in de regelingen van de arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip “gemiddeld dagloon" wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht