16 jan 2009 11:25

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Overdracht van de bevoegdheden binnen het RIZIV

Overdracht van de bevoegdheden binnen het RIZIV

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalt dat hoofdstuk III, afdeling 4 van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en beroepsherinschakeling op 1 juli 2009 in werking treedt.

Het ontwerp draagt de bevoegdheden van het college van geneesheren-directeurs van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV op het vlak van de beroepsomscholing in geval van invaliditeit over aan de geneeskundige raad voor invaliditeit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV.  

Heel wat personen die recht hebben op een tegemoetkoming wegens werkonbewkaamheid behouden een bepaalde capaciteit om betaald werk te verrichten. Die deeltijdse activiteit draag er ook toe bij dat de persoon niet in een isolement terechtkomt.

De inwerkingtreding van het hoofdstuk III bevordert dus de professionele herinschakeling van slachtoffers van een werkonbekwaamheid.