09 jul 2004 17:00

Beschermde voertuigen

Op voorstel van de h. André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stond de Ministerraad toe een contract te sluiten voor de aankoop van 220 Multi Purpose Protected Vehicles (MPPV), met de mogelijkheid van uitbreiding in twee schijven van 66.

Op voorstel van de h. André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stond de Ministerraad toe een contract te sluiten voor de aankoop van 220 Multi Purpose Protected Vehicles (MPPV), met de mogelijkheid van uitbreiding in twee schijven van 66.

Deze aankoop past in het streven om een mediane capaciteit uit te bouwen rond een gamma van onder andere multirole beschermde voertuigen op wielen. Bij deze voertuigen vormen het inzetbaarheidsconcept, doelmatigheid en rendement en de hoge doeltreffende bescherming van het personeel de hoofdvereisten.