09 okt 1997 17:00

Bescherming van burgers van de Europese Unie door diplomatieke en cons
ulaire vertegenwoordigingen