08 nov 2002 16:00

Bescherming van het beroep van landmeter-expert

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), twee voorontwerpen van wet goed rond het beroep van landmeter-expert.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), twee voorontwerpen van wet goed rond het beroep van landmeter-expert.

Deze voorontwerpen van wet, waarvan één de titel en het beroep van landmeter-expert beschermt en het andere Federale Raden van landmeters-experten opricht, houden geen nieuwe reglementering in maar strekken er eerder toe een einde te stellen aan de huidige verwarde toestand in deze beroepssector. Beide teksten werden onderworpen en aangepast aan het advies van de Raad van State. (*) zie eveneens bericht nr. 18 van de Ministerraad van 22 februari 2002.