12 sep 2008 15:19

Bescherming van het welzijn van dieren

Verbod op experimenten met dieren voor de ontwikkeling van tabaksproducten

Verbod op experimenten met dieren voor de ontwikkeling van tabaksproducten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat experimenten met dieren voor de ontwikkeling van tabaksproducten verbiedt.

De huidige wetgeving bepaalt dat experimenten op dieren moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx verbiedt via het ontwerp het gebruik van dieren voor het ontwikkelen van tabaksproducten, aangezien het gebruik van dieren voor het ontwikkelen van tabaksproducten niet strikt noodzakelijk is. De ontwikkeling van nieuwe tabaksproducten is bovendien in tegenspraak met de doelstellingen van het Plan ter bestrijding van het tabaksgebruik dat de gevaren van tabak moet voorkomen en het gebruik beperken. 

Er is een overgangsperiode van twee jaar voorzien, zodat men lopende experimenten kan afsluiten.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001