12 sep 2008 15:19

Ministerraad van 12 september 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Na de ministerraad heeft de eerste minister een persconferentie gehouden waar hij een overzicht gaf van de voornaamste beslissingen van de ministerraad. Yves Leterme kondigde aan dat het kernkabinet deze ochtend de principiële beslissing had genomen dat België beschikbaar zal zijn om deel te nemen aan een observatiemissie in Georgië in het kader van de inspanningen voor vrede die Frankrijk als voorzitter van de EU levert.

De minister voor Ondernemen heeft vervolgens de verschillende cijfers van de economische begroting 2009 besproken die als basis zullen dienen voor de opmaak van de volgende begroting. Vincent Van Quickenborne verklaarde dat de cijfers niet gunstig waren en dat de regering meer inspanningen zal moeten leveren om zijn verbintenissen in het kader van het stabiliteitspact na te komen.