12 sep 2008 15:19

Residence palace

Nieuwe toewijzing van de overheidsopdracht voor afbraak- en instandhoudingswerken in de Residence palace

Nieuwe toewijzing van de overheidsopdracht voor afbraak- en instandhoudingswerken in de Residence palace

De ministerraad was het eens met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de overheidsopdracht voor afbraak- en instandhoudingswerken voor de nieuwe zetel van de Europese Raad in de Residence palace, toe te wijzen aan de tijdelijke vereniging S.M. Valens S.A. - Les entreprises Louis De Waele S.A. De opdracht beloopt 19.735.792,77  euro.

De ministerraad had de overheidsopdracht op 22 juli 2008 toegekend aan de tijdelijke vereniging Compagnie d'entreprises CFE S.A. - Bâtiments et ponts Construction BPC S.A. voor een bedrag van  19.623.214,87 euro zonder BTW. Maar het bedrag werd verkeerd ingeschat en ligt in feite 201.964,83 euro hoger waardoor die offerte niet de goedkoopste is. De offerte van S.M. Valens S.A. - Les entreprises Louis De Waele S.A. is dus de goedkoopste.

Infrabel zal de ondersteuning van het gebouw Residence palace door een staalconstructie en de overbruggingswerken voor de spoorwegtunnel 'Schuman-Josafat' financieren.