12 sep 2008 15:19

Paleis voor schone kunsten

Samenstelling van het paritair comité van het Paleis voor Schone Kunsten - BOZAR

Samenstelling van het paritair comité van het Paleis voor Schone Kunsten - BOZAR

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorlegde met de samenstelling van het paritair comité bij het Paleis voor Schone Kunsten, nv van publiek recht met sociale doeleinden.

Het ontwerp regelt in het algemeen de wijze waarop het paritair comité wordt samengesteld. Dat telt veertien leden: zeven vertegenwoordigers van de instelling en zeven van de representatieve vakbondsorganisaties. Van die laatste heeft elk van rechtswege één zetel. Het ontwerp voorziet ook een overgangsmaatregel volgens dezelfde procedure maar met gewijzigde termijnen. Het paritair comité heeft een mandaat voor zes jaar.