12 sep 2008 15:19

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Berekening van de honoraria voor medische beeldvorming

Berekening van de honoraria voor medische beeldvorming

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regels voor de berekening van de honoraria voor medische beeldvorming bij gehospitaliseerde patiënten vastlegt. Het ontwerp voert artikel 69, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging uit (14 juli 1994).

De bestaande berekening wordt vervangen door een nieuwe berekening op basis van de gekoppelde minimale klinische gegevens en de anonieme ziekenhuisverblijven.