12 sep 2008 15:19

Wapenvergunningen

Nieuwe formulieren en andere documenten voor wapenvergunningen

Nieuwe formulieren en andere documenten voor wapenvergunningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wapenwet van 8 juni 2006 wijzigt. 

Het ontwerp brengt de verschillende modellen van vergunningen en andere formulieren in overeenstemming met de nieuwe regels van de wapenwet. Zo is de terminologie in de formulieren aangepast en zijn sommige documenten eenvoudiger geworden. Ze zijn nu makkelijker bruikbaar in elektronische vorm. Andere formulieren zijn afgeschaft. Het is de bedoeling dat de diensten die vergunningen afleveren, zo snel mogelijk kunnen overschakelen op de nieuwe elektronische formulieren. De oude modellen die in gebruik zijn blijven geldig.