12 sep 2008 15:19

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties kinder- en jeugdpsychiatrie en pediatrie

Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties kinder- en jeugdpsychiatrie en pediatrie

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die aan artikel 37 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen het remgeld toevoegen voor de nieuwe prestaties kinder- en jeugdpsychiatrie en pediatrie.

Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx bepaalt het remgeld voor de zorgverleningen kinder- en jeugdpsychiatrie en pediatrie. 

De nieuwe verstrekking kinder- en jeugdpsychiatrie heeft het nomenclatuurnummer 597682. Dat houdt in: het verslag en het pluridisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie voor een rechthebbende jonger dan 18 jaar die gehospitaliseerd is in een dienst van categorie K. Die zorgverlening is vrijgesteld van het persoonlijk aandeel. De patiënt moet dus geen remgeld betalen.  

De nieuwe verstrekking pediatrie heeft het nomenclatuurnummer 599981. Dat omhelst het toezicht met permanente aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde in een dienst van categorie N* voor de ondersteuning en de controle van de vitale functies van een pasgeboren baby in het kader van de voorbereiding voor overbrenging naar een NIC dienst. Voor die zorgvelening bedraagt het remgeld, dus het deel dat de patiënt zelf betaalt, maximum 4,96 euro.