12 sep 2008 15:19

Raadkamer van de Gellingen-ramp

Huur van een deel van Tournai expo voor de Raadkamer van de Gellingen-ramp

Huur van een deel van Tournai expo voor de Raadkamer van de Gellingen-ramp

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om een deel van Tournai expo in Kain voor de Raadkamer van de Gellingen-ramp te huren.

De Raadkamer van de Gellingen-ramp gaat op 29 september 2008 van start in Doornik. Aangezien het gerechtsgebouw in Doornik te klein is voor het grote aantal aanwezigen, zullen de drie grote zittingen doorgaan in de Hall des Expos van Doornik. Men schat de duur op 26 dagen en nog eens acht dagen voor opbouw en afbraak. De huur komt neer op 34.157,50 euro zonder BTW.