12 sep 2008 15:19

Nationale Loterij

Definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2007

Definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2007 vastlegt. 

De algemene vergadering van de Nationale Loterij heeft het bedrag van de subsidies voor 2007 goedgekeurd op basis van de afgesloten rekeningen van 2007. Het bedraagt 225,3 miljoen euro en wordt verdeeld:

  • 153.242.320 euro voor aangelegenheden vastgelegd bij wet
  • 30.093.223 euro voor specifieke donaties 
  • 22.713.457 euro voor subsidies onder bescherming van de federale regering
  • 11.346.000 euro voor renovatie en restauratieprojecten
  • 1.250.000 euro voor internationale projecten 
  • 4.285.000 euro voor maatschappelijke projecten
  • 1.370.000 euro voor evenementen
  • 1.000.000 euro voor de verzekering van vrijwilligerswerk