12 sep 2008 15:19

Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Examen voor de verlenging van het certificaat van veiligheidsadviseur

Examen voor de verlenging van het certificaat van veiligheidsadviseur

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat deveiligheidsadviseurs die hun scholingscertificaat voor vijf jaar wensen te verlengen, een examen in een onafhankelijk examencentrum oplegt. 

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet de voorwaarden die het Europese verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) oplegt, in Belgisch recht om. Het ontwerp integreert ook de nieuwe benaming van het goed met UN-nummer 3373 bij het vervoer van biologische stof categorie B.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbewaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.