12 sep 2008 15:19

Belasting over toegevoegde waarde

Verlenging van de voorlopige bijzondere BTW-regeling voor elektronische diensten

Verlenging van de voorlopige bijzondere BTW-regeling voor elektronische diensten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders verlengt de voorlopige bijzondere BTW-regeling voor de diensten van radio- en televisieomroepen en de diensten langs elektronische weg. Dankzij de bijzondere regeling kunnen ze hun belastingplichten makkelijker voldoen. 

De ministerraad had de voorlopige regeling van de heffing van de BTW voor diensten van radio- en televisieomroepen en de diensten langs elektronische weg op 21 december 2006 verlengd tot 31 december 2008. Richtlijn 2008/8/EG verlengt die nu tot 31 december 2009. In die regeling wordt de BTW geheven in de lidstaat van de beroepsmatige gebruiker indien die in een andere lidstaat is gevestigd dan de dienstverlener. In het geval de gebruiker buiten de EU is gevestigd, situeert men de dienstverlening ook in het buitenland en is er geen BTW-heffing in België. 

Dezelfde richtlijn verlengt ook de regeling die geldt bij de dienstverlening door een verstrekker van buiten de EU aan een particuliere gebruiker binnen de EU tot 31 december 2014. Volgens die regeling wordt de BTW geheven in de lidstaat van die particuliere gebruiker. 

In de andere gevallen blijft de normale regeling van toepassing: heffing in de lidstaat van de dienstverlener.