17 nov 2006 16:00

Bescherming van innovaties

Voortzetting van de sensibiliseringsacties van de octrooi-cellen

Voortzetting van de sensibiliseringsacties van de octrooi-cellen

De ministerraad besliste voor 2006 de kredieten vast te leggen voor de toelagen aan de collectieve centra zodat ze hun sensibiliseringsacties van de kleine en middelgrote ondernemingen voor de bescherming van hun innovaties en voor de technologiewacht (octrooi-cellen) kunnen voortzetten. Minister van Energie Marc Verwilghen stelde voor om 502.500 euro toe te kennen aan de collectieve centra voor hun acties in het kader van de octrooi-cellen. De octrooi-cellen sensibiliseren de KMO's over het belang van de strategieën voor de intellectuele eigendom. Ze verlenen basisdiensten op het vlak van raadgeving en opleiding over industriële eigendom en voeren identificaties en lokalisaties van octrooien uit. Op die manier bieden ze een gemakkelijkere toegang tot informatie via octrooien, die dienen als beschermingsmiddel van innovaties en als basis voor de technologiewacht.