13 sep 2002 17:00

Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn (*) betreffende de veiligheid van sommige werknemers.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn (*) betreffende de veiligheid van sommige werknemers.

Deze richtlijn bevat minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. De werkgevers die werknemers tewerkstellen welke aan dergelijke risico's blootgesteld kunnen worden moeten, volgens de richtlijn, vanaf 1 juli 2003 aan de nieuwe voorschriften voldoen. (*) 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen