14 jul 2006 17:00

Bescherming van wrakken in de Noordzee

Maatregelen die de vondst van wrakken in de Noordzee beschermen

Maatregelen die de vondst van wrakken in de Noordzee beschermen

Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt stelde een voorontwerp van wet over de Noordzee voor dat de vondst van scheepswrakken beschermt. Het voorontwerp regelt de vondst en de bescherming van scheepswrakken. Het bepaalt de toe-eigeningsvatbaarheid van wrakken en wrakstukken gelegen in de territoriale zee van België en creëert een juridische basis om archeologisch en historisch waardevolle wrakken te beschermen. De ontdekker moet de wrakken die hij vindt onmiddellijk melden aan de ontvanger der wrakken. Na verloop van één jaar wordt de vinder eigenaar van de gevonden voorwerpen, als de eigenaar ze niet opeist. Dit geldt niet als de vinder gehouden was ze aan de ontvanger af te geven. In dat geval wordt de Staat eigenaar van de gevonden voorwerpen. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.