14 jul 2006 17:00

Ministerraad van 14 juli 2006

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juli 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juli 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Eerste Minister Guy Verhofstadt deelde de bezorgdheid van de regering mee over de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Meer info vindt u in het persbericht Midden-Oosten.