14 jul 2006 17:00

Maritieme beveiliging

Iedere haven krijgt eigen beveiligingsplan

Iedere haven krijgt eigen beveiligingsplan

Tegen 31 maart 2007 moet iedere Belgische haven zijn eigen beveiligingsplan hebben. Op voorstel van Minister van Mobiliteit en de Noordzee Renaat Landuyt keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed die een betere beveiliging van de Belgische schepen, havens en havenfaciliteiten moet garanderen. Niet alleen het luchtverkeer, maar ook het vervoer per schip en de havens zelf zijn immers kwetsbaar voor terroristische aanslagen. Na eerder genomen veiligheidsmaatregelen aan boord van vaartuigen en in het onmiddellijke gebied tussen het schip en de haven, gaat de nieuwe regelgeving nu nog een stap verder. Ook personen, infrastructuur en uitrusting in de havens zelf moeten worden beschermd tegen mogelijke veiligheidsincidenten. In elke haven zal de havenbeheerder een veiligheidsbeoordeling moeten uitvoeren. Bij deze analyse houdt hij rekening met de specificiteiten van de verschillende delen van de haven en met de naburige gebieden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de haven. Dit resulteert in een beveiligingsplan met gedetailleerde maatregelen, procedures en acties voor een betere maritieme beveiliging. Deze maatregelen kunnen verschillen per beveiligingsniveau en per specifieke havenbeveiligingszone. Zo zijn er verschillende situaties van gewone, verhoogde en opperste paraatheid mogelijk. De overheid moet dit maritiem beveiligingsplan goedkeuren en zal toezien op de naleving en uitvoering ervan. Hiertoe wordt een nationale autoriteit voor maritieme beveiliging in het leven geroepen en per haven een lokaal comité voor maritieme beveiliging opgericht. Deze lokale comités bestaan uit leden van de lokale politie, federale politie, douane, staatsveiligheid, de havenbeheerder en havenbeveiligingsfunctionaris. Hun taak bestaat erin advies te geven over de beveiligingsplannen die door de havenfaciliteiten worden voorgelegd. De nationale autoriteit velt op haar beurt een integraal oordeel over de veiligheidsplannen die de lokale comités haar voorlegt. De nationale autoriteit wordt samengesteld uit leden van de federale overheidsdiensten en veiligheidsexperten en werkt een uniform beleid uit voor de beveiliging van de havenfaciliteiten.