14 jul 2006 17:00

Magnetische resonantie tomograaf

Vaststelling van het maximum aantal diensten waar een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld

Vaststelling van het maximum aantal diensten waar een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waar een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. De ministerraad besliste het aantal toestellen voor Nucleaire magnetische resonantie (NMR) op 1 juli 2006 met 40 toestellen uit te breiden. Per NMR wordt een forfait van 148.736,11 euro toegekend voor een periode van 7 jaar. Het aantal diensten waar een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld is beperkt tot 84: 48 in het Vlaams Gewest, 27 in het Waals Gewest en 9 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast wordt 1 extra NMR toegekend per universitair ziekenhuis met volledig leerplan (+7), 1 NMR aan de Duitstalige Gemeenschap (+1) en 1 NMR per ziekenhuis waar chirurgische en geneeskundige verstrekkingen voor de behandeling van tumoren worden verricht (+1). Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.