14 jul 2006 17:00

Inkomstenbelasting

Belastingplicht van lokaal aangeworven personeel in het buitenland

Belastingplicht van lokaal aangeworven personeel in het buitenland

De ministerraad keurde het voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders goed om de belastingplicht voor niet-inwoners aan te passen. Daarom stemde hij in met een voorontwerp van wet dat artikel 230, eerste lid, 3° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 vervangt. De bedoeling van de wijziging is om de voorwaarden uit te breiden, waarop de niet-inwoner van België zich kan beroepen om een vrijstelling van belasting te genieten, indien zijn land geen overeenkomst met België heeft gesloten om de dubbele belasting te vermijden. In de praktijk gaat het om lokaal aangeworven personeel dat belastbaar is volgens de belasting van niet-inwoners, omdat ze in het buitenland tewerkgesteld zijn bij Belgische verenigingen of instellingen die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking of het wetenschappelijk onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze nu een vrijstelling van de belasting van niet-inwoners bekomen op het inkomen dat ze van de Belgische verenigingen of instellingen hebben gekregen. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.