14 jul 2006 17:00

Grootstedenbeleid

Aanhangsels bij de huisvestingscontracten gesloten met de stad Brussel en de gemeenten Vorst en Sint-Jans-Molenbeek

Aanhangsels bij de huisvestingscontracten gesloten met de stad Brussel en de gemeenten Vorst en Sint-Jans-Molenbeek

De ministerraad keurde twee aanhangsels goed bij de huisvestingscontracten 2005-2007, die de federale staat sloot met de stad Brussel en de gemeenten Vorst en Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het grootstedenbeleid. Het is een voorstel van Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid Christian Dupont. De aanhangsels voorzien verschuivingen in de financiële middelen tussen intitiatieven, maar veranderen de prioriteiten van de acties niet. De bedoeling van die wijzigingen is om het gebruik van de ingezette middelen zo veel mogelijk te rationaliseren om degelijke en toegankelijke woningen te renoveren, te creëren en te herstellen voor de lage en de gemiddelde inkomens.