14 jul 2006 17:00

Positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

Betalingsmodaliteiten van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

Betalingsmodaliteiten van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

Op voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2005. Dat stelt de regels vast van de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen. De positieve inhaalbedragen zijn het tekort aan ontvangsten ten opzichte van een budget dat voor het lopende dienstjaar of vorige dienstjaren werd vastgesteld. Het koninklijk besluit van 11 juli 2005 heeft de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen die men in de loop van het jaar 2005 moest uitbetalen, beperkt tot 350 miljoen euro. Het definitieve bedrag bedraagt echter 350.864.453,77 euro. Om de discriminatie van behandeling tussen de ziekenhuizen te vermijden verlengt het ontwerp de periode van storting tot eind 2006 en beperkt de positieve inhaalbedragen tot 350.864.453,77 euro.