14 jul 2006 17:00

Vogelgriep

Goedkeuring van twee contracten tussen het FAVV en CODA

Goedkeuring van twee contracten tussen het FAVV en CODA

De ministerraad ging akkoord met de ondertekening van twee contracten tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) in verband met de vogelgriep. Het is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. CODA voert opdrachten uit voor het FAVV in het kader van de bestrijding van dierenziektes. Die samenwerking is vervat in een contract voor 2005-2006 dat bestaat uit een algemeen contract en acht specifieke contracten. Om de acties die het CODA als nationaal referentielaboratorium onderneemt te uniformiseren werden twee contracten opgemaakt. De acties dienen om de prevalentie te bepalen van de infecties die het aviaire influenzavirus op ons grondgebied bij pluimvee en vogels veroorzaakt. Het eerste contract betreft de activiteiten in samenhang met routineanalyses en het tweede de onderzoeksactiviteiten die ermee verbonden zijn. Het totale bedrag van de twee contracten dat het FAVV financiert bedraagt 393.729 euro.