14 jul 2006 17:00

EMAS

Voortgang van het project EMAS in de federale instellingen

Voortgang van het project EMAS in de federale instellingen

Op voorstel van Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert nam de ministerraad kennis van de voortgang van het project EMAS in de federale instellingen. EMAS is het Europees milieubeheer- en milieu-auditsysteem dat een continue verbetering nastreeft van de milieuprestaties van alle Europese organisaties. De ministerraad heeft het belang bevestigd van de invoering van een milieuzorgsysteem volgens de EMAS-reglementering. Hij heeft kennis genomen van de evaluatie van konvooi 1 (POD Duurzame Ontwikkeling, Federaal Planbureau, Kanselarij van de Eerste Minister, POD Wetenschapsbeleid en Belgische Technische Samenwerking) en konvooi 1bis (FOD Budget en Beheerscontrole en FOD Mobiliteit en Transport). De ministerraad gaf ook zijn akkoord om verder te gaan met de begeleiding van konvooi 2 en konvooi 3.