14 jul 2006 17:00

Duurzame overheidsopdrachten

Verbetering gids duurzame overheidsopdrachten

Verbetering gids duurzame overheidsopdrachten

Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya van den Bossche en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert stelden een nota aan de ministerraad voor over de duurzame overheidsopdrachten. De verschillende cellen Duurzame Ontwikkelingen zullen voorstellen doen om de Gids voor duurzame overheidsaankopen verder te verbeteren. Ook werd onder het motto ‘meten is weten' een doelmatige rapportering van duurzame overheidsaankopen bevestigd. De ministerraad doet bovendien een oproep om per kabinet twee fietsen aan te kopen. De ministerraad ging ook akkoord met het voorstel om elk jaar in december een overzichtslijst van aangekochte en geleasde voertuigen aan de Minister bevoegd voor Duurzame ontwikkeling te bezorgen. Dat is in overeenstemming met omzendbrief 307quater over het aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor staatsdiensten en instellingen van openbaar nut.