14 jul 2006 17:00

Samenwerking WIV en FAVV

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om een overeenkomst te sluiten tussen het Fedederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De overeenkomst regelt de samenwerking van het FAVV met het WIV als referentielaboratorium voor de opsporing van residuen en contaminanten van fysisch en chemische aard. Het gaat om analyses voor de opsporing van residuen en contaminanten van fysisch en chemische aard die het WIV als nationaal referentielaboratorium voor het FAVV uitvoert. De beschrijving van de taken die het WIV uitvoert wordt nu in de samenwerkingsovereenkomst uitgebreid.