14 jul 2006 17:00

Fedasil

Aanduiding van de managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Aanduiding van de managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de aanduiding van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Dit is een voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont. Fedasil werd opgericht in 1991 als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid van categorie A. Het agentschap organiseert en beheert de verschillende modaliteiten voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast coördineert het de overeenkomsten met derden over de diensten die ze verlenen voor de opvang van asielzoekers en de vrijwillige terugkeer. De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.