14 jul 2006 17:00

Directie telematica van de Federale Politie

Inzet van personeel bij de Directie telematica van de Federale Politie

Inzet van personeel bij de Directie telematica van de Federale Politie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een open meerjarige overeenkomst. Daarmee wil hij personeel dat gespecialiseerd is in informatica en telecommunicatie ter beschikking stellen van de Directie Telematica van de Federale Politie. De opdracht bevat een perceel van 38 posten. Hij spreidt zich over een periode van vijf jaar met de mogelijkheid drie maal met een jaar te verlengen. De Directie Telematica van de Federale Politie heeft permanent nood aan experts die het volledige spectrum van de telematica beheersen. Ze leveren dus de expertise die nodig is om het beheer van de informatiesystemen van de politionele telematica te ontwikkelen voor projecten van de federale en de lokale politie.