14 jul 2006 17:00

Registratie van naam en voornaam

Registratierechten bij wijzigingen in voornaam en toevoeging van een naam

Registratierechten bij wijzigingen in voornaam en toevoeging van een naam

Op voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat artikel 249, § 3, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten vervangt. Op dit ogenblik legt dat Wetboek een wettelijk recht op van 490 euro voor de wijzigingen aan voornamen. Dit is het geval wanneer men een verbindingsteken wil toevoegen, omdat men bij de aangifte van de geboorte het streepje van een dubbele voornaam heeft weggelaten. Het geldt ook wanneer men het streepje wil weglaten en wanneer men accenten corrigeren of een verandering door een diakritisch teken wil aanbrengen. Het voorontwerp brengt dit recht terug op 49 euro. Het voorontwerp brengt het registratierecht in geval van toevoeging van een naam terug tot het gewone bedrag van 49 euro in plaats van 740 euro. Met de toevoeging moet men de eenheid van de naam herstellen zoals die in een andere staat waarvan de verzoeker onderdaan is werd toegekend. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.