14 jul 2006 17:00

Paleis voor congressen

Wijziging van de taken van POD Wetenschapsbeleid

Wijziging van de taken van POD Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) houdende oprichting van de programmatorische overheidsdienst wetenschapsbeleid wijzigt. De wijziging is een voorstel van Minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen. Naar aanleiding van de oprichting van de nv Paleis voor congressen (**) wijzigt het ontwerp de lijst met taken die POD Wetenschapsbeleid uitvoert. Het regelt ook de voorzetting van het beheert van het gebouw Paleis van de dynastie en heft het achterhaalde koninklijk besluit (***) over de opdrachten van de vroegere Dienst voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden op. (*) van 12 december 2002. (**) vastgelegd in het koninklijk besluit van 13 augustus 2004. (***) van 20 maart 1997.