14 jul 2006 17:00

Vervoer gevaarlijke stoffen

Reglementering van de opleiding van bestuurders van voertuigen die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren

Reglementering van de opleiding van bestuurders van voertuigen die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 29 juni 2003 wijzigt. Dat besluit betreft de opleiding van de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen over de weg vervoeren dan radioactieve stoffen. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt. Het ontwerp regelt de opleiding van de bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren waarvan de hoogst toegelaten massa niet hoger is dan 3.500 kg. De bestuurders moeten ten laatste op 1 januari 2007 de opleiding hebben gevolgd. Het ontwerp richt ook een speciale opleiding in voor de bestuurders waarvan de activiteit beperkt is tot het lokaal binnenlands vervoer van benzine, dieselolie, lichte stookolie en kerosine in verpakkingen en tanks. Het gaat om een grote groep van bestuurders. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.