14 jul 2006 17:00

Elektronische communicatie

Aanpassing van wetten over elektronische communicatie

Aanpassing van wetten over elektronische communicatie

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet van 21 maart 1991, de wet van 17 januari 2003 en de wet van 13 juni 2005 wijzigt. De eerste wet betreft de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. De tweede regelt het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en de derde betreft de elektronische communicatie. Naar aanleiding van de toepassing van de wet van 13 juni 2005 kwamen er praktische belemmeringen aan het licht. Het voorontwerp ruimt die uit de weg. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.