29 jan 2016 14:15

Beschikbaarheid begunstigden van werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van begunstigden van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat werknemers die hun rechten hebben 'vastgeklikt', overeenkomstig de geldende reglementering van 31 december 2014, vrijgesteld zijn van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. 

Op grond van de geldende reglementering van 31 december 2014, konden de werknemers hun rechten 'vastklikken' in het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag in het stelsel van de CAO 17. Die werknemers konden dan ook nog worden ontslagen na 31 december 2014 en de werkloosheid met bedrijfstoeslag bekomen. Bovendien moeten de begunstigden van het werkloosheidsstelsel, vanaf 1 januari 2015, aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt zoals de andere oudere werklozen, tenzij ze voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.