13 jul 2016 13:12

In beslag genomen salamanders keren terug naar Japan

Op 14 juli zullen 9 salamanders afkomstig uit Japan, in beslag genomen door de inspecteurs van de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, terugkeren naar hun land. Dit is te danken aan de samenwerking tussen alle Belgische en Japanse spelers die bij dit geval van illegale wildvangst betrokken waren.
 

In november 2015 ontdekte de douane van Zaventem levende salamanders in een postpakket afkomstig van Japan. Het versturen van levende dieren per post is volledig verboden. De salamanders werden dan ook onmiddellijk in beslag genomen en naar ZOO Antwerpen gebracht. Daarna verhuisden ze naar de Universiteit Gent, in de dienst van professor Pasmans, specialist in deze dieren.

 

De in beslag genomen salamanders worden in Japan beschermd en beschouwd als natuurlijk erfgoed. Op Europees vlak genieten deze salamanders niet hetzelfde niveau van bescherming. Om ze in de Europese Unie te kunnen invoeren, moet men voor deze dieren op het moment van invoer wel een kennisgeving van invoer voorleggen aan de douane.

 

De overtreder, een verzamelaar, heeft verklaard dat hij de salamanders in het wild in Japan gevangen heeft en per post wou versturen. Hij heeft alle feiten die hem ten laste worden gelegd toegegeven en het dossier is naar het parket doorgestuurd.

 

Na grondig overleg tussen de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ZOO Antwerpen, de Universiteit Gent en de Universiteit van Hyogo in Japan werd een praktische regeling gevonden om de salamanders naar Japan terug te sturen. Helaas mogen amfibieën uit de illegale dierenhandel niet terug in de natuur uitgezet worden, omdat het risico van introductie van ziekten in de wilde populatie te groot is. Ze zullen terechtkomen in de dierentuin van Okinawa waar ze ingezet worden in een kweekprogramma en voor educatieve doeleinden gebruikt worden. De dienst CITES heeft dan ook zijn groen licht gegeven voor het terugsturen van de amfibieën.

 

De CITES Conventie reglementeert sinds 1975 de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. 180 landen hebben dit akkoord ondertekend, evenals alle Lidstaten van de Europese Unie (waaronder België sinds 1984). 5000 diersoorten en 28.000 plantensoorten zijn beschermd door de Conventie. De dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werkt nauw samen met verschillende partners voor het opsporen van de vangst in de natuur en de illegale handel van beschermde dieren.

 

Contactpersoon: Jan Eyckmans – Woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

GSM: 0495/25.47.24

E-mail: jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be