03 feb 2012 15:00

Besparingsmaatregelen voor de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad  keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die besparingsmaatregelen uitvoeren voor de farmaceutische specialiteiten naar aanleiding van de begrotingsmaatregelen van de regering.

Het eerste ontwerp* betreft het remgeld. De terugbetalingsdrempel wordt vastgelegd op het niveau van de goedkoopste specialiteit van elke molecule voor de klasse van medicijnen die grote uitgaven vertegenwoordigen en waar de concurrentie groot is. De drempel wordt bepaald volgens vorm, identieke dosis en vergelijkbare verpakking op niveau van de molecule.

 Het tweede ontwerp** voert volgende maatregelen uit:

  • Het verband tussen het generisch geneesmiddel en het oorspronkelijk referentiegeneesmiddel wordt afgeschaft.
  • Bij voorschrift op stofnaam wordt het goedkoopste geneesmiddel of met ten hoogste prijsverschil van 5% afgeleverd.
  • De toegekende uitzondering wordt met de helft verminderd voor de inspuitbare vormen, galenische vormen en zustermoleculen van de originele geneesmiddelen die aan concurrentie van generische geneesmiddelen onderworpen zijn.
  • De terugbetaling van geneesmiddelen tegen maagzweren valt binnen categorie F.
  • EPO valt binnen het forfait voor gehospitaliseerde patiënten. 

De ontwerpen hebben een positief advies gekregen van  de Commissie voor Begrotingsuitgaven en het Verzekeringscomité van het RIZIV. Ze worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten