03 feb 2012 15:25

Ministerraad van 3 februari 2012

De ministerraad vergaderde in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo.

De ministerraad nam volgende beslissingen: