03 feb 2012 15:15

Projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen verlengd in 2012

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen in 2012 te verlengen*. 

De projecten, waarvan de financiering in overeenkomsten is vastgelegd, organiseren de omkadering van diverse alternatieve gerechtelijke maatregelen en sancties zoals de werkstraf, de opleiding en therapie voor daders. Aangezien ze een belangrijk onderdeel uitmaken van het strafuitvoeringsbeleid is hun continuïteit noodzakelijk.

De projecten kregen een positieve evaluatie van de minister van Justitie op basis van adviezen van de arrondissements evaluatie- en opvolgingscommissie, die de procureur des konings voorzit.

Het budget bedraagt 6 236 381,40 euro en wordt gereserveerd op het veilgiheidsfonds dat jaarlijks aan Justitite wordt toegekend en op het saldo van de bedragen toegekend aan Justitie in voorgaande jaren

* ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van fianciële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belsat met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor 2012.