03 feb 2012 15:05

Omzendbrieven over de personeelsplanning van de openbare diensten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere, minister van Begroting Olivier Chastel en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert drie ontwerpen van omzendbrief over de personeelsplanning van de openbare diensten goed(*).

De FOD's en POD's wordt gevraagd hun personeelsplan voor 2012 op te maken en de grote lijnen van hun personeelsplan 2013 te schetsen. De diensten zullen de evolutie van het aantal personeelsleden (in voltijdse equivalenten) en de reële en structurele budgettaire marge zeer precies monitoren. De bedoeling is om tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening te behouden of te verhogen en het besparingsplan van de regering uit te voeren.

(*)
- ontwerp van omzendbrief met informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012
- ontwerp van omzendbrief met informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten
- ontwerp van omzendbrief met informatie over de methodologie voor de opmaak en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe
De omzendbrief nr 605 van 10 december 2010 wordt opgeheven.