05 jul 2013 12:48

Bestek voor de uitbating van het forensische psychiatrisch centrum in Gent

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom akkoord met het bestek voor de exploitatie van het eerste forensische psychiatrisch centrum in Gent.

Het forensische psychiatrisch centrum van Gent biedt een gespecialiseerde psychiatrische behandeling voor de
gedetineerden die ervoor in aanmerking komen. Het centrum van Gent is vanaf midden 2014 klaar voor gebruik. Er
komen twee forensische psychiatrische centra in België: een in Gent en een in Antwerpen.