05 jul 2013 20:18

Ministerraad van 5 juli 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 juli 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Eerste minister Elio Di Rupo heeft tijdens de persconferentie aangekondigd dat de wetteksten over de begrotingscontrole vandaag naar het Parlement zijn verstuurd, zodat ze voor eind juli kunnen worden gestemd. Hij heeft ook een overzicht gegeven van de plechtigheden voor de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip (zie persbericht).

Hij kondigde ten slotte aan dat het kernkabinet een akkoord heeft gesloten over het energiebeleid in de komende jaren. De regering heeft de progressieve kernuitstap bevestigd. Ze moet gepaard gaan met doortastende maatregelen, zodat de energietoevoer in België gewaarborgd blijft. Staatssecretaris Melchior Wathelet gaf meer uitleg over het akkoord.

Bekijk de video van de persconferentie op het videokanaal van de eeste minister.