05 jul 2013 20:07

Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen hervormt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen is gebaseerd op de inkomsten van het lopende jaar. De zelfstandige zal voorlopig driemaandelijkse bijdragen betalen op basis van de geïndexeerde inkomsten van het jaar N-3. De hervorming werd opgemaakt door een monitoringcomité waarvan de ministerraad het eindverslag heeft goedgekeurd.
Voor de nieuwe berekening van de bijdragen vormen tijdens de hele loopbaan van de zelfstandige de inkomsten van een bepaald jaar de basis voor de bijdragen van dat jaar. De zelfstandige betaalt een voorlopige bijdrage zoals aan het begin van zijn loopbaan. Hij ontvangt een afrekening van zijn sociaal verzekeringsfonds, zodra dat op de hoogte is van de definitieve inkomsten. De afrekening kan leiden tot een teruggave of een bijkomende betaling.
Bij niet-betaling zal het sociaal verzekeringsfonds rechtstreeks verhogingen toepassen. Als de inkomsten in het jaar hoger liggen dan drie jaar eerder, kan de zelfstandige hogere bijdragen betalen. Als hij bewijst dat zijn inkomsten lager zijn dan de vastgestelde grenzen, kan hij vragen lagere bijdragen te betalen. Het voorontwerp wordt aan de ministerraad voorgelegd. De ministerraad legt ook de inwerkingtreding van de hervorming vast op 1 januari 2015 omwille van de implementatie van de informatica.