04 jul 2013 19:03

Verdrag betreffende waardig werk voor het huispersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel*.

Met dit verdrag nr. 189 biedt de Internationale Arbeidsorganisatie een beschermend kader voor het huispersoneel aan door de fundamentele rechten en principes vast te stellen die waarborgen dat het huishoudelijk werk wordt verricht in behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden. In België is de reglementering al in overeenstemming met de meerderheid van de bepalingen van het verdrag nr. 189. Wetswijzigingen zijn lopende om onze bepalingen inzake welzijn op het werk en sociale zekerheid in volledige overeenstemming te brengen met dit internationaal instrument. De ratificatieprocedure van dit IAO-verdrag kan dus worden aangevat. 

*Genève, 16 juni 2011.