04 jul 2013 18:44

Extra beveiliging voor de ambassade van Tripoli

De ministerraad gaat in op de vraag van de FOD Buitenlandse Zaken om extra manschappen in te zetten voor de bescherming van de ambassade in Tripoli.

Wegens de toenemende onveiligheid in Tripoli  worden vier extra militairen ingezet voor de bescherming van de ambassade. Deze komen bij de bestaande veiligheidsploeg van zes man (zie ministerraad van 19 april 2013).