04 jul 2013 18:51

Wijziging van de overeenkomst tussen België en Japan voor het vermijden van dubbele inkomstenbelasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Japan voor het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Het protocol is een aanvulling op de overeenkomst en brengt de bepalingen over de uitwisseling van inlichtingen in overeenstemming met de huidige internationale standaard. Deze aanpassing, die de uitwisseling van bankgegevens invoegt, maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken. De tekst van het protocol vindt u op de website van de Administratie van fiscale zaken.

Het gaat om een gemengd verdrag dat dus ook aan de parlementen van de gewesten en gemeenschappen wordt voorgelegd.
* Brussel, 26 januari 2010 en Brussel, 28 maart 1968.