04 jul 2013 18:24

Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving van het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aanpast.

Het ontwerp past de Belgische wetgeving aan de Europese richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 aan. Het gaat om de tweejaarlijkse aanpassing van de internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren.

De andere wijziging betreft de vergoeding voor de opleidingsinstellingen voor chauffeurs, die voortaan 5 euro zal bedragen en aan de afgifte van het certificaat wordt gekoppeld. Het certificaat in de vorm van een bankkaart, zal dan 10 euro kosten voor de chauffeur (5 euro productiekosten plus 5 euro voor het certificaat). Ten slotte moeten de lesgevers zelf instaan voor een geldig opleidingsgetuigschrift en het om de vijf jaar hernieuwen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de gewesten en aan de Raad van State.