04 jul 2013 18:45

Deelname van politiedeskundigen aan de EUBAM-zending in Libië

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om twee politieagenten en drie algemene deskundigen in te zetten bij de EUBAM-zending in Libië.

De EUBAM-zending is een civiele opdracht om de Libische autoriteiten bij te staan bij de ontwikkeling van capaciteiten die de veiligheid van de lands-, zee- en luchtgrenzen verbeteren. Twee commissarissen van de federale politie bijgestaan door de FOD Binnenlandse Zaken en drie algemene deskundigen bijgestaan door de FOD Buitenlandse Zaken nemen deel aan de missie. Hun belangrijkste taken zijn raad geven, opleiden en de Libische autoriteiten begeleiden.